67 recreatiewoningen Waterpark Terkaple te Terkaple

chalet waterpark terkaple Bouw chalet

De ontwikkeling van het Waterpark is feitelijk gestart in 2008 met het sluiten van een koopovereenkomst tussen de toenmalige eigenaar van Camping Maran en Zwanenburg Projecten BV. De herontwikkeling van de circa 4 hectare camping tot een waterpark met 48 luxe chalets en 19 bungalows met de planologische procedures is daarna in gang gezet. Ook zijn er destijds, in goed overleg met alle standplaatshouders, afspraken gemaakt over het moment waarop en de condities waaronder zij het terrein zouden verlaten om plaats te maken voor een hoogwaardigere vorm van recreëren, die beter aansluit bij de huidige trend en behoefte van recreanten, namelijk meer luxe en comfort. De chaletkavels zijn inmiddels allemaal verkocht aan Schoorl Recreatie Bouw, die zelfstandig de verdere particuliere verkoop van de chalets ter hand neemt.

De 19 bungalows zijn vanuit DMG Planontwikkeling BV (een samenwerking tussen Zwanenburg Projecten BV en Bredyk BV) uitontwikkeld. Sipma Architecten is het betrokken architectenbureau. Er zijn nog slechts enkele bungalow kavels beschikbaar.

Het terrein is bouwrijp en de verkoop van de chaletkavels en bungalows is inmiddels in volle gang (zie ook www.waterparkterkaple.nl en www.parcestate.nl ). Verschillende bungalows zijn reeds verkocht en worden inmiddels bewoond.

 

Op gezette momenten worden er open dagen georganiseerd, waarbij u een goede indruk krijgt van dit Waterpark, de beschikbare kavels en u de mogelijkheid wordt geboden een modelwoning te bezichtigen.

Wilt u meer weten over de verkoop van de woningen (specificaties en verkoopprijzen)? Klik dan op deze link waarmee u op de site komt van de betrokken makelaar die de verkoop voor ons begeleidt. Tevens is dit project in de uitzending van Business Class  en Housevision te zien geweest.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Bredyk BV.

Terug naar overzichtspagina