Wie gaat er wonen,
wat zijn de wensen?


Elk mooi bouwplan, dus ook de aanpak van een heel gebied met meerdere functies en woonvormen, begint met de vragen: “Wie gaat er wonen, wat zijn de wensen?”

De basis is een trefzeker stedenbouwkundig plan, met durf én met realiteitszin. Wat wil de gemeente, wat is de vraag van de markt? Dat plan maken we samen. Met de input van de markt wordt ook in overleg met de gemeente het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.  

Bij projecten verkrijgen we vooraf waardevolle informatie uit een online enquête, lang voordat er iemand aan de slag gaat op de tekentafel.

Traditioneel gaat het vaak andersom: de gemeente maakt een beeldkwaliteitsplan, ontwikkelaars opereren netjes binnen de grenzen van de opgestelde richtlijnen, makelaars proberen alles wat bedacht is succesvol te verkopen. Dat doen we bij Zwanenburg Projecten bij voorkeur anders. Vraaggestuurd betekent bij ons: maximaal inspelen op de marktbehoefte, alles helemaal zelf doen. Tot en met de toewijzing van kavels aan geïnteresseerde kopers. De ervaring leert, dat binnen onze projecten de woningen nagenoeg altijd verkocht worden aan de eerst toegewezen kandidaat. Dat scheelt veel extra werk en minimaliseert onzekerheid, door de juiste voorbereiding.