Voormalig schoolgebouw maakt plaats voor zorgcomplex


Locatie in Dokkum krijgt tweede leven, nu voor heel andere doelgroep. Ook dat is duurzaam: creatief met vastgoed op nuttig, ‘braakliggend’ terrein.

Zorgorganisatie Talant had dringend behoefte aan uitbreiding in de verpleeghuiszorg. De bestaande locatie in Dokkum is voor de huidige behoefte te klein; bovendien moeilijk aan te passen aan de omstandigheden die anno 2020 wenselijk en nodig zijn in verpleeghuizen.

Zwanenburg Projecten ontwikkelde in nauw overleg met de zorgdeskundigen een modern gebouw dat gezien mag worden. Met plaats voor 32 zorgstudio’s en verschillende gezamenlijke ruimtes voor de nieuwe bewoners en het zorgpersoneel. We kochten daarvoor van de gemeente het voormalige pand van de J.J. Boumanschool, al een tijd niet meer als school in gebruik, zo nu en dan tijdelijk verhuurd. De wijk zag het ook jaren leegstaan.

Slopen en helemaal opnieuw starten met bouwen bleek in dit geval constructief en energetisch de beste optie. Talant gaat de nieuwbouw in gebruik nemen met een langjarig huurcontract.

Deels utiliteitsbouw met volop technische uitdagingen, maar toch vooral een warm thuis, een woonomgeving die gaat voldoen aan het vaste motto van huurder Talant: “Een plek voor opvang, wonen of dagbesteding is pas fijn als het vertrouwd voelt.” 

Locatie Hantumerweg Dokkum