McDonald’s en La Place Muiden


Dankzij onze succesvolle bemiddeling in Nijkerk zag McDonald’s nieuwe kansen

Met de bureaucratisch gecompliceerde, maar succesvol afgeronde ontwikkeling in Nijkerk nog vers in het geheugen, schakelde McDonald’s ons in om een soortgelijke vestiging langs de A1 bij Muiden voor elkaar te krijgen. McDonald’s werkte met het oog op die locatie al samen met horecaketen La Place, om samen twee grote restaurants te laten ontwikkelen.

Net als in Nijkerk ook hier een uiterst gecompliceerd traject, maar om andere redenen. Er dienden minimaal 4 contracten te komen tussen 5 verschillende partijen, namelijk de Staat (Rijkswaterstaat), de erfpachter, de ondererfpachter en de beide huurders McDonald’s en La Place. Daarnaast overleg met gemeente, Rijkswaterstaat en aannemer SAAone in het kader van het bestemmingsplan en de beeldkwaliteit van de nieuw te realiseren gebouwen. Dat vergde de nodige creativiteit en doorzettingsvermogen, om met goed partnership iedereen op één lijn te krijgen. Bijzonderheden: alle elektra is duurzaam ontwikkeld met onder andere zonnepanelen, de gebouwen zijn ontworpen in een bijzondere vorm. 

Locatie McDonald’s en La Place Muiden