Recreatiewoningen, direct aan het water


Natuurlijk, camping Maran was een leuke camping, aan de uitlopers van het Sneeker Meer (de Terkaplester Puollen), de kant van Akkrum dus.

Maar iedereen - de eigenaar voorop - was het erover eens dat het tijd was voor een meer hoogwaardige vorm van recreëren. Vraaggestuurd ontwikkelen betekent ook: weten wat er leeft. In goed overleg met de vertrekkende standplaatshouders werkten we in fases toe naar een aanbod dat meer aansluit bij de huidige trend: meer luxe en comfort.

Het is een groen waterpark geworden van 4 ha, met plaats voor 48 luxe chalets en 19 bungalows. Zwanenburg Projecten was vooral betrokken bij de voorbereiding. Planologie, bouwrijp maken, kavels verdelen. De kavels voor de chalets verkochten we aan specialist Schoorl Recreatie Bouw. Het duurde niet lang, of de eerste bewoners konden al in hun eigen tuintje uitkijken over het weidse water.

Locatie Waterpark Terkaple