Het woningconcept MooiZEN


Zeer energiezuinige nieuwbouw. Geweldig mooi en geweldig individueel. Elke gevel kan anders. Eerlijk hout, bamboe, stoere golfplaten, steenstrips, ruw steigerhout? Je mag het zelf zeggen. Het levert een prachtig straatbeeld op, vol karakter en eigenheid.

Wat de MooiZEN huizen gemeen hebben: een bio-based casco, zodat de aarde niet onnodig verder uitgeput raakt. Door het dampopen bouwsysteem goed voor een gezond binnenklimaat. Zoveel mogelijk circulair gebouwd, dus geen verspilling van bouwmaterialen, verantwoord hergebruik, vastgelegd in een ‘materialenpaspoort’. Gasloos, met zonnepanelen en warmtepomp. Flexibel, niet alleen dankzij die persoonlijke gevel. Makkelijk levensloopbestendig te maken, dankzij ruimte voor flexibele functies en zeker niet duurder dan traditioneel gebouwde woningen.

Een MooiZEN woning wordt onder de juiste klimatologische omstandigheden gemaakt in de fabriek en op transport gezet. Een hele woning past op 2,5 dieplader. Voor de montage is slechts een telescoopkraan en een montageploeg nodig. Verbluffend snel te bouwen, met lage Co2 uitstoot en weinig overlast voor de wijk.

Bereikbaar voor elke doelgroep, maar de MooiZEN woning is juist met name ontwikkeld voor de sociale huur en koop, daar waar het het meest nodig is. 

Hieronder een aantal MooiZEN projecten