Privacyverklaring


De Privacy Verklaring voor Registratie is een aanvulling op de Privacy Verklaring voor website-bezoekers.

De Privacy Verklaring voor Geïnteresseerden geldt voor iedereen die gegevens achterlaat via onder andere, maar niet beperkt tot, een inschrijfformulier cq. contactformulier cq. aanmeldformulier, of binnen een ter beschikking gesteld (persoonsgebonden) account, op de website mooieplek.nl.

Contactgegevens:
Kantooradres: Marktweg 75, 8444 AC Heerenveen
Postadres: Postbus 400, 8440 AK Heerenveen
T: 0513 - 610303

De afspraken die uit deze Privacy Verklaring voor Registratie voortvloeien, gelden zowel voor Beheerder als Aanbieder.

 • 1. Beheer 
  1a. De website mooieplek.nl staat onder beheer van Zwaneburg Projecten.
  1b. Beheerder van de site faciliteert in de registratie van persoonsgegevens en aanverwante data op gezag van Aanbieder.
   
 • 2. Aanbieder
  2a. De website mooieplek.nl wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, [Projecteigenaar] en diens aanverwante dienstverleners (“Aanbieder”). De contact gegevens van Aanbieder zijn te vinden op de website mooieplek.nl.
   
 • 3. Gegevens die door de Geïnteresseerde verstrekt wordenGegevens die door Geïnteresseerde verstrekt worden kunnen uitsluitende voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
  3a Het verwerken van de belangstelling en/of interesse in een (nieuwbouw)project en daarbij toebehorende objecten (woningen) en aanverwanten (woonwensen).
  3b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de inschrijving, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van de ontwikkelingen binnen het project via een nieuwsbrief. Eventueel aanverwante informatie (tips, handigheid, overige projecten, et cetera) waarvan Aanbieder of Beheerder denkt dat het kan bijdrage levert aan de geïnformeerdheid van de Geïnteresseerde.
  3d.Gegevens van Geïnteresseerde worden verstrekt aan de Aanbieder (en/of andere geselecteerde partners) wanneer u zich inschrijft voor een project of zich aanmeldt voor een service of dienst.
  3e. Gegevens van Geïnteresseerde kunnen anoniem worden ingezet voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van persoonsgegevens).
  3f. Indien Geïnteresseerde wenst dat de verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kan Geïnteresseerde deze op verzoek laten verwijderen door een e-mail te sturen naar support@nieuwbouw-nederland.nl. 
   
 • 4. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de Geïnteresseerde  zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met een uitzonderingen op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 
   
 • 5. Beveiliging en toegang van persoonsgegevens
  De gegevens die d e Geïnteresseerde  verstrekt, worden via een beveiligde verbinding opgeslagen en beheerd. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder. Zie bijlage 1 verwerking persoonsgegevens voor nadere toelichting op de verwerking van persoonsgegevens. 
   
 • 6. Beheer persoonlijke gegevens
  Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens beheren via een persoonlijke omgeving (account). Toegang tot dit account is persoonsgebonden en wordt verstrekt op basis van een versleuteld e-mailadres en wachtwoord combinatie enkel beschikbaar gesteld aan Geïnteresseerde.
   
 • 7. Uitschrijven Nieuwsbrief
  Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via: support@nieuwbouw-nederland.nl
   
 • 8. Verzoek tot vergetelheid
  Indien gewenst wordt het persoonsgebonden account, inclusief alle verstrekte data, volledig worden verwijderd kan dit verzoek via het account ingediend worden onder het item ‘Mijn Inschrijving’.

  Of neem contact op met het verzoek tot vergetelheid via: support@nieuwbouw-nederland.nl
   
 • 9. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Verklaring terecht bij Beheerder. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Verklaring. 
   
 • 10. Disclaimer
  Beheerder is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
   

Bijlage 1: Verwerking Persoonsgegevens

Specificatie van Persoonsgegevens die worden verwerkt;

AANMELDFORMULIER
Doel van de verwerking Relatiebeheer en marketing
Toelichting Het versturen van een nieuwsbrief of het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie.
Informatie verwerking De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:
 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen
Categorie gegevens Persoonsgegevens en interesses
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)
Bewaartermijn Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.

 

Registratie account / Persoonlijke omgeving
Doel van de verwerking Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens/aanmelding/inschrijving beheren, waaronder:
 • (persoons)gegevens
 • Nieuwsbrief status
 • Interesse(s) in een woning
 • Woonwensen
 • Inzien van aanvullende (persoonlijke) documentatie
 • Communiceren met projectvertegenwoordiger (chat)
Toelichting Het aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van de aanmelding cq. inschrijving.
Informatie verwerking De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:
 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen
Categorie gegevens Persoonsgegevens
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)
Bewaartermijn Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.


Op verzoek kunnen de volgende privacy gevoelige gegevens worden gevraagd:


Digitaal inschrijfformulier / Biedingsformulier
Doel van de verwerking Het verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de toewijzingsprocedure van een woning.
Toelichting Vanuit de ‘persoonlijke omgeving’ kan betrokkene de inschrijving voor een specifieke bouwnummer/huisnummer/woning officieel maken door verstrekking van aanvullende gegevens, waaronder financiële kengetallen en/of bijlage(n).
Informatie verwerking
 • De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:
 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Beroep / Functie
 • Dienstverband
 • Burgerlijke staat
 • BSN nummer
 • Financiële gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening
 • Bankrekeningnummer / IBAN
 • Voorkeuren voor een woning
 • Digitale handtekening
Categorie gegevens Persoonsgegevens, financiële gegevens, beroepsinformatie en woningvoorkeur
Categorie betrokkenen Geïnteresseerden
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar), Financieel adviseur (notaris)
Bewaartermijn Tot aan verzoek tot verwijdering via de ‘persoonlijke omgeving’ (account), opzegging van de aanmelding/ terugtrekken van de inschrijving of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.