Renovatie- en Herontwikkeling locatie Patria te Bussum

Patria Bussum Locatie Patria Bussum Concept terreinplan Bussum

Zwanenburg Projecten BV heeft locatie Patria, gelegen aan de Ceintuurbaan te Bussum, gekocht van de Stichting Nusantara. Na levering zal Nusantara de locatie vervolgens terug huren, totdat hun nieuwbouw gereed is, waarna de bewoners uit Bussum worden overgebracht naar het nieuwe verzorgingstehuis.

Voor de locatie in Bussum, die door Stichting Nusantara wordt achtergelaten, is reeds de planontwikkeling gestart voor de renovatie en realisatie van maximaal 72 startersappartementen. Inmiddels is het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd van maatschappelijke doeleinden naar wonen met de mogelijkheid op de begane grond voor maatschappelijke doeleinden. Zie hiervoor het persbericht. Vervolgens zal de verdere uitwerking van het bouwplan en bijbehorend terreininrichtingsplan, in samenspraak en overleg met de gemeente en bewoners c.q. belanghebbenden, ter hand worden genomen zodra helder is wanneer Nusantara kan verhuizen.

Deze ontwikkeling wordt in samenwerking met Paas Vastgoed gerealiseerd.

Terug naar overzichtspagina