41 semi bungalows aan de Bonkevaart


Samenwerken werpt vruchten af. Heel mooi te zien in deelplan Blitsaerd Oost in Leeuwarden. Een logisch vervolg op het gewilde Blitsaerd West, met een heel eigen gezicht.

In tegenstelling tot het strakke stratenplan van Blitsaerd West krijgen de nieuwe ‘buurtjes’ aan de Bonkevaart een organische vorm. In het overkoepelende samenwerkingsverband CV Blitsaerd is daar druk overleg over geweest. Zwanenburg Projecten sloot met die vennootschap een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 41 (semi)bungalows, op een historische plek. Bij de bekendste finishlijn van Nederland, de Bonkevaart. De vaart der vaarten mag je wel zeggen.

Een intiem eiland, waar nog geen eiland was. Lekker autoluw dus - veel zicht op en contact met het water. Veel groen, eigen ligplaats voor de boot. Open vaarwater rondom. Levensloopbestendige woningen - slaapkamer en badkamer beneden, makkelijk uit te breiden met boven nog wat slaapplaatsen voor de gasten of de kinderen! Geen saaie, uniforme, rechttoe rechtaan straten, maar vriendelijke gevels die telkens anders zijn van indeling én van materiaal; zink, hout, metsel- en pleisterwerk. Deze uitstraling en afwerking bepalen de kopers voor een deel zelf, zo ontstaat er een unieke variëteit aan woningen.

Locatie Blitsaerd aan de vaart