Eerste heipaal topsportcampus Cunabula de grond in


19 januari 2023

Deze plek wakkert nu al talent aan. Want als volleerd vakman bestuurde Evert Jorritsma (directeur Topsport NOORD) de heistelling en sloeg de allereerste paal de grond in van de nieuwe topsportcampus Cunabula.

Na ongeveer een jaar bouwtijd staan we hier straks weer om de woontoren met 112 appartementen en gezamenlijke leefruimtes te openen. Een jarenlange wens die uitkomt om in Heerenveen een stimulerende thuisbasis te creëren voor topsporters en talenten. Een bakermat voor sportief succes!

Terug naar overzicht