Zwanenburg Projecten koopt Wiidpleats van It Fryske Gea


7 september 2022

Per 15 september 2022 is de Wiidpleats in Earnewâld in ons eigendom. We smeden momenteel aan nieuwe plannen voor deze hoek aan water ‘It Wiid’.

In de herontwikkeling van het gebied blijft een gedeelte van de bestaande bebouwing intact. Ook zal een deel gesloopt worden en plaatsmaken voor nieuwbouw. In de nieuwe situatie is er straks ruimte voor luxe recreatiewoningen aan het meer en horecagelegenheden. Op het principeverzoek wat hiervoor is ingediend is positief besloten door het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel. De ontwikkeling bevindt zich echter nog in een beginstadium, de eerste schetsen en ideeën worden momenteel verder uitgedacht. We gaan vooral met oog voor de omliggende natuur naar de plannen kijken.

It Fryske Gea schreef er vandaag zelf het volgende over: www.itfryskegea.nl/verkoop-wiidpleats

Terug naar overzicht