Zwanenburg Projecten en gemeente De Fryske Marren werken aan herontwikkeling De Polle


10 juni 2021

Hoewel het al een tijdje stil lijkt te zijn rondom De Polle, wordt er achter de schermen gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. Wij zijn met de gemeente De Fryske Marren in gesprek over de mogelijkheden van woningbouwontwikkeling in het gebied in Lemmer.

Wij zullen, in nauwe samenwerking met de gemeente, de komende tijd onderzoek gaan verrichten naar ruimtelijke- en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, planologische- en milieutechnische kaders, draagvlak vanuit de lokale gemeenschap, infrastructurele inpassingen en financiële haalbaarheid.
Een door ons beoogde herontwikkeling van het gebied tot woningbouw is in lijn met de huidige gemeentelijke- en provinciale beleidskaders.
Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Roel de Jong benadrukt dat hij zeer verheugd is om samen met ons naar een nieuwe invulling van het gebied te kunnen kijken. “De afgelopen maanden hebben wij uitermate plezierige en constructieve gesprekken met Zwanenburg Projecten over een herontwikkeling van De Polle gevoerd. We hebben Zwanenburg Projecten leren kennen als een daadkrachtige en enthousiaste projectontwikkelaar. Met deze meest recente ontwikkelingen lijkt een door de gemeenteraad en inwoners van Lemmer vurig gewenste integrale ontwikkeling van het gebied De Polle snel dichterbij te komen”.

Terug naar overzicht