Een inkijkje bij gebiedsontwikkeling:


12 april 2021

van bovenaf is al goed te zien hoe project Stadsdock in Dokkum vordert. Nadat Van der Meer uit Scharnegoutum het voorbelasten van de grond had afgerond kon De Waard B.V. de bouwplaats verder bouwrijp maken. Tussen de 2 golvende lijnen zal later het binnenwater nog uitgegraven worden, wat in directe verbinding komt te staan met de Dokkumer Ee.

Dit alles wordt onder toeziend oog van Interra uitgevoerd. Binnenkort wordt gestart met de nutswerkzaamheden. Zodra die afgerond zijn kan het dan echt beginnen, de bouw van de projectmatige halfvrijstaande woningen en die op de vrije kavels.

Terug naar overzicht