Huisvesting voor topsporters op voormalige Vesta-locatie Heerenveen


21 december 2020

Na jaren van leegstand is eind 2019 de voormalige Vesta-locatie aan de Heremaweg 22 in Heerenveen door ons gekocht. Voor Sport- en Lifestylecenter Balans werd in het leegstaande bedrijvenpand een tijdelijk onderkomen gecreëerd. In de beoogde nieuwe ontwikkeling zullen zij straks een definitieve plek gaan krijgen.

Wij hebben het voornemen om van deze locatie weer een plek te maken die eer doet aan de titel ‘Heerenveen Sportstad’. Belangrijk onderdeel van de plannen is het mogelijk maken van huisvesting voor topsporters. Samen met de gemeente Heerenveen is gekeken of dit planologisch mogelijk zou kunnen zijn. Er werd onder andere een omgevingsanalyse gemaakt om te kijken of er op voorhand belemmeringen zijn die de beoogde ontwikkeling onmogelijk zouden maken. Los van een aantal aandachtspunten zijn deze belemmeringen niet aangetroffen, zodat de verdere planvorming ter hand kon worden genomen. Ook zijn de planvoornemens besproken met Sportstad en Thialf, welke hier positief op hebben gereageerd.  Daarna zijn er gesprekken op gang gekomen tussen Zwanenburg Projecten en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Zij zorgen onder andere voor huisvesting van de topsporters in Heerenveen.

 

Topsport NOORD zet zich in voor goede begeleiding en ontwikkeling van talenten en topsporters in het CTO in Noord-Nederland. Deze begeleiding en ondersteuning spelen een cruciale rol in de carrière van talenten en topsporters. “Alle randvoorwaarden moeten optimaal zijn voor een sporter om volledig met een sportcarrière bezig te kunnen zijn.” aldus Evert Jorritsma, directeur CTO Noord / Stichting Topsport Noord. “Om onnodig tijd te verspillen aan reizen, huisvesten wij sporters in zelfstandige kamers of appartementen nabij Thialf of Sportstad.” aldus Jorritsma.

De voormalige Vesta locatie belooft een (excel)lerende topsportomgeving te worden waarbij alles zo is ingericht dat talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige topsporters met het vizier op prestaties. De kamers worden goed doordacht ontworpen en de vele gemeenschappelijke voorzieningen maken de huisvesting tot de perfecte basis voor sporters met een Olympische droom.

 

Jorritsma is dan ook verheugd dat de nieuwbouwplannen nu richting een volgende fase gaan. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) en wij hebben daartoe een overeenkomst gesloten voor de realisatie van circa 80 zelfstandige wooneenheden.

 

Naast de huisvesting van topsporters en sport- en lifestylecenter Balans zal er ruimte zijn voor functies die het ontwikkelconcept kunnen versterken en zich toespitsen op de thema’s (top)sport, gezondheid en vitaliteit. Belangstellende bedrijven/partijen kunnen zich hiervoor bij ons melden. De streefplanning is om uiterlijk het 4e kwartaal van 2021 de bouwtitel te hebben, zodat daarna gestart kan worden met de bouw.

 

 

Terug naar overzicht