Leefbaarheid in nieuwe wijken


12 augustus 2020

Het ontwikkelen van een compleet woningbouwplan gaat altijd verder, dan sec het realiseren van mooie energiezuinige woningen. Ook de inrichting van de openbare ruimte met voldoende groen, bruggen, water, fiets- en wandelpaden en speelvoorzieningen wordt integraal meegenomen in deze totaalontwikkeling. Dit gebeurt altijd in een nauw samenspel met gemeentes.

Zo ook met de Gemeente Súdwest-Fryslân. Het complete nieuwe gebied Harinxmaland, van ruim 4 hectare groot, is in opdracht van Zwanenburg Projecten bouwrijp gemaakt. Recent is door de gemeente in een eerder gerealiseerde fase een voetbalkooi opgeleverd, waar lekker een balletje kan worden getrapt. In week 49 worden op het speeleiland ook nog diverse speeltoestellen geplaatst.
Wij vinden het prachtig om te zien dat een plan zo echt compleet wordt en de leefbaarheid van een nieuwe wijk steeds groter!

Terug naar overzicht