Dag van de aarde


22 april 2020

Vandaag, op de dag van de aarde, zijn we ons even extra bewust van het effect dat wij op moeder natuur hebben. En specifiek als ‘wij’ in de bouwsector. Diezelfde bewustwording is een aantal jaar terug ook de drijfveer geweest achter het opzetten van ons woningconcept MooiZEN.

Een MooiZEN-woning (Zeer Energie Neutraal) met biobased casco en veel gebruik van stralingsarme en circulaire materialen wordt in recordtijd geprefabriceerd neergezet.
Oud papier wordt geupcycled tot hoogwaardig isolatiemateriaal en het transport van de woningen wordt beperkt tot slechts 3 diepladers.
Hierdoor bereiken we een aanzienlijke reductie van Co2 uitstoot tijdens het bouwproces en kunnen we na berekeningen vaststellen dat deze woningen na oplevering zelfs nog jaren Co2 opnemen.
De woningen worden gerealiseerd met een dampopen bouwsysteem, waardoor er tevens een heel comfortabel en gezond binnenklimaat ontstaat voor de eindgebruikers.
Bovendien is gebleken dat deze manier van bouwen niet tot hogere kosten heeft geleid, hierdoor kunnen we bewerkstelligen dat de keuze voor een duurzaam huis voor vrijwel iedereen tot de mogelijkheden behoort.

Nu er tijdens de coronacrisis veel mensen noodgedwongen vanuit huis werken, er hierdoor veel minder (werk)verkeer op de wegen is en er ook door de stikstofkwestie nog steeds vervuilende projecten stilliggen, is in alle metingen zichtbaar dat de luchtkwaliteit enorm snel toeneemt.
Wij streven er naar om door middel van het MooiZEN concept, op een verantwoorde manier tegemoet te komen aan de enorme vraag naar nieuwbouwwoningen. Maar ook met nieuwe ontwikkelingen, om voortdurend ons steentje bij te blijven dragen aan duurzame oplossingen binnen de bouw, met een zo laag mogelijke Co2 footprint. Zodat we de aarde niet onnodig nog verder uit hoeven te putten en misschien zelfs wel de kans geven om zich te herpakken. 

Terug naar overzicht